3D Statični renderi

3D enterijeri

Kompjuterski generisana fotografija prostora, počevši od njegove geometrije do najsitnijih detalja. Verodostojnost materijalizacije i osvetljenja mogu biti urađeni do perfekcije, unoseći stvarne parametre materijala i rasvete. Kadrovi se mogu odrediti potpuno slobodno, iz bilo kojeg ugla kako bi se prikazala dubina prostorije, obrada podova, zidova i plafona, nameštaj i funkcionalni raspored. Posebnu pažnje posvećujemo osvetljenju koje je ključni faktor za postizanje kvaliteta i realističnosti 3D scene. Imamo ogromnu biblioteku već izmodelovanih elemenata enterijera koje nude proizvođači nameštaja, rasvete, tehničkih uređaja i aksesoara koji u velikoj meri ubrzavaju rad.

3D eksterijeri

Kompjuterski generisan prikaz objekta sa spoljnje strane. Investitori će lakše shvatiti viziju arhitekte ako im je prezentovana fotorealistična vizualizacija objekta sa svim stvarnim materijalima, spoljnim uređenjem, hortikulturnim rešenjima, prilaznicama objektu, osvetljenjem, okolnim objektima i svim potrebnim elementima da bi se stekla što jasnija slika pozicije objekta i odnosa veličina između novog objekta i postojećeg stanja.

3D fotomontaže

3D generisana slika novog objekta ili njegovog dela kao i spoljnjeg uređenja može biti implementirana u stvarnu fotografiju. Postoji mnogo prednosti kada proizvod prikažemo u stvarnom okruženju. U nekim slučajevima, kao što je određivanje odnosa veličina između novog objekta i postojećeg terena, to je jednostavnije i brže učiniti u obliku fotomontaže, da bi se izbeglo modelovanje postojećih objekata, a samim tim i pojeftinio postupak izrade fotografije.

2D i 3D Osnove

2D i 3D osnove su pregledan prikaz funkcionalnog rasporeda stana ili prostora sa pogledom odozgo u dvodimenzionalnom ili aksonometrijskom prikazu sa prikazom nameštaja i potrebnih detalja u zavisnosti od namene prostora.
Veoma su interesantne kod prezentovanja stanova za prodaju, prikaza apartmana za iznajmljivanje ili hotelskih soba, atraktivne su i vizuelno prihvatljive potencijalnim klijentima jer omogućavaju brz i jednostavan pregled.

3D planovi

3D lokacijski planovi su izometrijski prikazi trodimenzionalnih objekata kojim se olakšava pregled i nudi mogućnost sagledavanja cele lokacije iz ptičje perspektive. Prikaz renderovanih modela, odnosno objekata na postojećoj lokaciji može biti na odgovarajućim gotovim topografskim podlogama kao 2d i 3d prikaz, ili modelovanim terenima prema zadatim parametrima iz planova i karata.