3D Animacije

3D animacije mogu imati veliki značaj kod predstavljanja neizgrađenog objekta i okoline. Nakon što se završi 3D model , pravi se skup statičnih slika. Zatim se navodi ‘ put ‘ kamere oko modela i određuje trasa prema zahtevima naručioca i dobija se animacija objekta u potrebnom trajanju. Mogu se dodatno unaprediti dodavanjem tonskog zapisa, teksta, fotografija i raznih efekata. Najpopularniji vidovi 3d animacija su simulacija šetnje kamerom oko objekta i kroz objekat.Takođe je moguće prikazati simulaciju raznih faza u izgradnji objekta, simulaciju promene svetla, simulacije kretanja vode, zelenila i svih potrebnih efekata u zavisnosti od potrebe

  • 3D virtualne šetnje kroz i oko objekta

3D Walkthroughs predstavlja virtuelnu šetnju kamerom kroz i oko objekta . Moguće je realno prikazati teksture, boje, intenzitet svetla, prirodno svetlo, rasvetu, refleksiju svetlosti od različitih predmeta u sobi.

3D Flythroughs predstavlja virtuelni let kamerom iznad i oko objekta. Prikazujući objekat sa kompletnom okolinom, spoljnjim uređenjem, saobraćajnicama, i svim potrebnim detaljima koji će građevinski projekat učiniti što realističnijim.

  • 3D virtualne šetnje sa objektima ubačenim u stvarni video

Mogućnost montaže objekata u realni video snimak

  • 3D simulacije kroz vreme

Prikaz faza izgradnje objekta, dijagrama svetlosti i senke, simulacije promene svetlosnih efekata, proizvodnih procesa i slično.

Animacije mogu biti urađene sa postprodukcijom, ubacivanje slike, tona, teksta, specijalnih efekata.