3D render poslovnog objekta

Poslovni objekat Atrijum 63, Novi Beograd

3d vizuelizacija eksterijera, fotografisanje lokacije

Na zahtev klijenta urađeno je šest rendera u visokoj rezoluciji. Prema odabranim kadrovima izvršeno je fotografisanje lokacije.

3D usluge eksterijer poslovnog objekta 3D usluge
Vizuelizacija poslovnog objekta
3d vizuelizacija eksterijera poslovne zgrade u Novom Beogradu
Na zahtev klijenta, preduzeća Basal d.o.o. urađeno je šest rendera eksterijera za objekat u fazi izgradnje .Objekat je koncipiran  da odgovori  arhitektonskom imidžu centralne poslovne zone Novog Beograda pa je bilo je potrebno prikazati  integraciju novog poslovnog objekta  u postojeće okruženje. U ovu svrhu urađen je set fotografija lokacije, kako bi se uklopio odgovarajući  3d model.
3D eksterijer poslovnog objekta
Fotomontaža
Dodavanje modela na fotografiju
Bilo je potrebno prikazati fasade objekta iz više uglova i integrisati ih u fotografiju postojećeg stanja. Uradili smo i fotografije lokacije za izabrane kadrove.
Atmosfera arhitektonske vizualizacije je definisana od strane klijenta.
Investitor je zahtevao da sve rendere radimo sa dnevnim svetlom da bi se prikazala osunčanost u određeno doba dana.
3D eksterijer poslovnog objekta
Spoljašnje uređenje
Parking prostor, saobraćajnice, zelene površine...
Na renderima je takođe trebalo prikazati i raspored parking mesta. Delimično su iskorišteni automobili sa fotografije, a njihova refleksija na staklenim površinama je dodata na modelu. Isto je učinjeno i sa refleksijama postojećih susednih objekata i zelenilom. Kao i obično, trebalo je urediti trotoare, saobraćajnice i okolinu.
3D eksterijer poslovnog objekta
Postprodukcija
Obrada fotografija postojećeg stanja
Dosta se radilo na postprodukciji fotografije, obzirom da je objekat bio u izgradnji, a sa susednih objekata još uvek nije bila skinuta skela.
U nekoj od narednih faza predviđena je i 3D vizuelizacija ulaznog hola.
Galerija

Podeli...