3d renderi eksterijeri

Stambeni kompleks Paunov Breg, Beograd, Srbija

3d zgrada stambeni kompleks
3D vizuelizacija
3D vizuelizacija eksterijera stambenog kompleksa na Banjici
Od investitora CPI Projects dobili smo zahtev za izradu 3D vizuelizacije eksterijera II i III faze objekta čija izgradnja treba uskoro da počne. Objekti faze I su već izgrađeni pa je model trebalo uklopiti da bi sa postojećim objektima činili celinu. Bilo je potrebno uraditi osam rendera u rezolucije 4000 x 3000 px.
3d zgrada stambeni kompleks
Snimanje lokacije iz vazduha
Fotografisanje postojeće lokacije pomoću drona
Obzirom na konfiguraciju terena i položaj postojećih objekata, da bi se prikazao ceo stambeni kompleks, bilo je potrebno snimiti fotografije iz vazduha. Snimanje je izvršeno korišćenjem profesionalne opreme sa dronom, u skladu sa propisima i regulativama.
3d zgrada stambeni kompleks
Fotomontaža
Uklapanje izrenderovanog modela na snimljenu fotografiju
Obzirom da se na mestu i u okolini budućih objekata nalazi gradilište bilo je potrebno ukloniti suvišne objekte i urediti okolinu objekta. Izrenderovani objekti druge i treće faze sa uređenim prilazom i platoom sa fontanom i okolnim zelenilom uklopljeni su na snimljenu fotografiju.
marketing 3d zgrada stambeni kompleks
3D osnove
3D perspektive stanova sa uređenim enterijerom
Da bi kupcima što više približio izgled budućih stanova, investitor je odlučio da uradi 3D osnove nameštenih stanova. Dobili smo .dwg osnovu sa dispozicijom nameštaja, a izbor nameštaja, boja i materijala prepušten je nama. Uradli smo deset tipskih stanova, a u neki od njih poželili da se uselimo.
3d zgrada stambeni kompleks
3D pogledi iz stanova
Fotomontaža budućeg pogleda iz stana
Još jedan korak je bio da se prikažu pogledi iz stanova još neizgrađene zgrade, što ima veliki značaj kod kupovine stana. Pogledi iz odgovarajućih stanova rađeni su kao pogled sa balkona, prema tačnim pozicijama sa odgovarajućim visinskim kotama, snimanim kamerom navođenom dronom.
3d zgrada stambeni kompleks
3D vizuelizacija enterijera
3D prikaz enterijera malog stana
Za pojedine stanove je urađena 3D vizuelizacija predloga enterijerskog rešenja. Na ovoj slici investitor je želeo pokazati mogućnosti pregrađivanja prostora na dva nezavisna dela pomoću klizne staklene pregrade.
3d zgrada stambeni kompleks
Detaljni prikazi delova zgrade
3D vizuelizacija karakterističnih delova zgrade
Nakon završetka prethodnih faza investitor je posvetio pažnju detaljima. Zatražen nam je novi set rendera. Obzirom da je model rađen vrlo detaljno neće nam biti problem da bilo koji detalj prikažemo u najkraćem vremenskom roku. Uskoro sa novim prikazima.
Galerija

Podeli...